Informasjon om lungebetennelse og symptomer!

Lungebetennelse.com

Symptomer på lungebetennelse

Selv om lungebetennelse (pneumoni) i dag ikke medfører den samme risikoen som det gjorde i gamle dager før antibiotika gjorde inntog i den moderne medisinen, så er lungebetennelse definitivt en tilstand som absolutt bør tas alvorlig og man bør være oppmerksom på vanlige symptomer på lungebetennelse.

Lungebetennelse trenger ikke å skyldes smitte.

Mange tenker på lungebetennelse som noe man er smittet av i form av en vanlig pågående smitte i samfunnet i form av virus eller noe bakterielt. Man skal imidlertid være oppmerksom på at lungebetennelse også kan oppstå etter at man har vært utsatt for farlige gasser som kan virke etsende på lungevevet.

Typiske symptomer på lungebetennelse:
  • Hoste
  • Frysninger
  • Feber
  • Tung pust
  • Smerte i brystet i forbindelse med pusting

Jo sterkere ovenstående symptomer er jo kraftigere og mer akutt er gjerne lungebetennelsen. Etter en stund hoster man gjerne opp gult/ grått slim fra lungene som også kan inneholde blod. Enkelte kan få følelsen av at de ikke får nok luft og de kan til og med bli blålige rundt munnen dersom de ikke får nok oksygen. Eldre pasienter kan også få en tilstand som kalles delirium som er en tilstand som medfører forvirring.

Diagnostisering av lungebetennelse.

Det som legen normalt foretar seg for å stille diagnose ved mistanke om lungebetennelse er å be pasienten beskrive symptomer og dersom de samsvarer med symptomer på lungebetennelse som beskrevet over, slik at det vekker mistanke om lungebetennelse, går legen videre med undersøkelse. Dette gjøres ved å lytte på pasientens lunger, blodprøve (fare for sepsis), blodtrykk, puls og sjekke oksygeninnhold i blodet. I enkelte tilfeller tas det også røntgenbilder av lungene for å stadfeste lungebetennelse.

Behandling av lungebetennelse.

Når legen har stilt lungebetennelse som diagnose samt avgjort hvilken type lungebetennelse det er snakk om vil legen ta stilling til om det skal medisineres og i så fall med hva slags type medisin. I enkelte alvorlige tilfeller vil legen vurdere det dit hen at det er nødvendig med sykehusinnleggelse. Dette gjelder spesielt for eldre og svake pasientgrupper som ofte sliter med andre medisinske tilstander fra før av som gjør at en lungebetennelse i tilegg kan være kritisk for denne pasienten.


Copyrighted content. All Rights Reserved.