Informasjon om lungebetennelse og symptomer!

Lungebetennelse.com

Velkommen til lungebetennelse.com

Hva er lungebetennelse?

Lungebetennelse fremstår i 2013 for folk flest som en relativ harmløs infeksjons sykdom som man normalt blir frisk av etter en normal antibiotika kur. Hovedsaklig for eldre og syke kan lungebetennelse den dag i dag fremstå som en livstruende tilstand selv ved medisinering. Selvfølgelig skal vi være fornøyd med denne utviklingen men dessverre har det ført til at folk flest ikke har den respekten for alvoret en lungebetennelse og medfølgende komplikasjoner kan medføre.

Vanlig dødsårsak før vi fikk antibiotika.

Før antibiotika gjorde sitt inntog i Norge og verden forøvrig så var lungebetennelse en vanlig dødsårsak også blant unge og ellers friske mennesker. Den største risikoen ved lungebetennelse er at det kan utvikle seg til sepsis (blodforgiftning) noe som har en dødelighetsfrekvens på opp mot 50 % den dag i dag. Man skal med andre ord ikke vente for lenge på å sette i gang antibiotika behandling da behandlingen kan bli betydelig vanskeliggjort dersom lungebetennelsen får utvikle seg til sepsis.

To infeksjonstyper som forårsaker lungebetennelse.

I dag er det vanlig å skille mellom bakteriell lungebetennelse og lungebetennelse som forårsakes av virus. Lungebetennelse forårsaket av virus gir normalt et mildere sykdomsforløp, men kan ikke behandles på samme måte med antibiotika som bakteriell lungebetennelse kan.

Lungebetennelse rammer ofte sammen med andre sykdommer.

Lungebetennelse kan ofte komme som en komplikasjon med andre sykdommer, spesielt hjertesvikt og Kols som ofte kan føre til veskeansamling i lungene (ødem) noe som igjen øker faren for infeksjon betraktelig. Det fryktede RS-viruset, som er relativt harmløst for alle unntatt spedbarn hvor det kan være livstruende, er også en vanlig årsak til lungebetennelse. En mer vanlig og relativt uskyldig infeksjon som mykoplasma, kan også medføre komplikasjoner i form av lungebetennelse med behov for behandling med antibiotika.


Copyrighted content. All Rights Reserved.